Particuliere verzekeringen

Een brand, diefstal, gezondheidsproblemen. Het leven zit vaak vol onverwachte gebeurtenissen. De vraag is alleen of u al die risico’s moet afdekken. Het scheelt als u weet wat de consequenties zijn als u zich wel óf juist niet verzekert hiervoor . Dat maakt het makkelijker om bewuste keuzes te maken uit het grote aantal beschikbare particuliere verzekeringen. Wij willen u daarbij graag helpen. U krijgt van ons altijd een gedegen advies op maat. Hierin vindt u een overzicht van de meest gangbare verzekeringen die wij voor u kunnen verzorgen.

Stel uw vraag

Wonen

 • Woonhuisverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Kostbaarhedenverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering

Verkeer

 • Autoverzekering
 • Bromfietsverzekering
 • Bestelautoverzekering
 • Kampeerautoverzekering
 • Motorverzekering
 • Oldtimerverzekering

Personen

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Zorgverzekering

Recreatie

 • Reis- en annuleringsverzekering
 • Caravanverzekering
 • Pleziervaartuigverzekering
 • Evenementenverzekering

Zakelijke verzekeringen

Speciaal voor u als ondernemer maken wij een risicoanalyse. Wij analyseren uw huidige verzekeringsportefeuille en bekijken samen met u welke zakelijke verzekeringen onmisbaar zijn voor uw bedrijf of organisatie. Welke risico’s wilt u afdekken of welke juist niet? U krijgt van ons altijd een gedegen advies op maat.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van de meest gangbare zakelijke verzekeringen die wij voor u kunnen verzorgen.

Stel uw vraag

Bedrijfsgebouw

 • Bedrijfsgebouwverzekering
 • Glasverzekering
 • Lichtreclameverzekering

Inventaris

 • Computer- (elektronica-) verzekering
 • Kostbaarhedenverzekering
 • Inventaris-/goederenverzekering

Rechten en Plichten

 • Rechtsbijstandverzekering
 • Aansprakelijkheids­verzekering bedrijven
 • Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering
 • Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
 • WEGAM-verzekering (verzekering Werkgevers­aansprakelijkheid Motorrijtuigen)

Bedrijfsschade

 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Machinebreukverzekering
 • Reconstructieverzekering
 • Milieuschadeverzekering
 • Extra kostenverzekering

Vervoer & Transport

 • Vrachtautoverzekering
 • Eigen vervoerverzekering
 • Goederentransportverzekering
 • Bedrijfsautoverzekering

Voor de ondernemer

 • Arbeids­ongeschiktheids­verzekering
 • Pensioen ondernemer
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Compagnonsverzekering
 • ZZP-pakketverzekering

Voor de werknemer

 • Pensioenverzekering
 • Verzuimverzekering
 • WGA-verzekering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Collectieve zorgverzekering
 • Zakenreisverzekering